Privatisering van sportaccommodaties bij gemeenten

Uit een rapport van het Mulier Instituut (2013) blijkt dat 80% van de gemeenten ten minste over één geprivatiseerde sportaccommodatie beschikt. 

Dit blog gaat over de privatisering van sportaccommodaties, maar betekent privatisering en wat houdt het precies in?

De website Encyclo geeft aan dat privatisering het proces is waarbij het eigendom van bedrijven of diensten verplaatst wordt van de overheid naar de particuliere sector. Een bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de NS. Voor de sportsector betekent dit dat tennisbanen, atletiekbanen, turnhallen of gymzalen onder de verantwoordelijkheid gaan vallen van private bedrijven in plaats van onder de gemeente.

Redenen voor privatisering van sportaccommodaties

De gemeente Helmond is in de jaren 70 al begonnen met de privatisering van een groot aantal sportverenigingen (Grontmij Marktplan, 2008) en ook de gemeente Ede is fanatiek bezig met de privatisering van sportaccommodaties. De belangrijkste gegeven redenen hiervoor zijn:

 • Bezuinigingen van de gemeente op het sportbeleid
 • Overdragen van taken, omdat deze niet meer onder het gemeentelijk beleid vallen

Voor- en nadelen van privatisering van sportaccommodaties

Zoals bij de meeste reorganisaties zitten er voor- en nadelen verbonden aan de privatisering van sportaccommodaties. Daar komt bij dat deze voor- en nadelen anders zijn voor de gemeente dan voor de vereniging.

Voordelen

Veel genoemde voordelen voor verenigingen zijn onder andere: het feit dat het onderhoud wordt geoptimaliseerd en goedkoper kan worden uitgevoerd door sponsoren, zelfwerkzaamheid en het ontbreken van gemeentelijke opslagen. Daar komt bij dat de huurprijs van de accommodatie geminimaliseerd wordt en dat de vereniging minder strikte afspraken heeft met de gemeente over bijvoorbeeld verbouwen of exploitatie.

Een voordeel voor de gemeente is het wegvallen van verantwoordelijkheden voor onderhoud, waardoor er geld bespaard wordt wat beschikbaar komt voor andere doeleinden.

Nadelen

Tegenover de voordelen staan voor verenigingen de bijkomende financiële lasten en extra uren die besteed moeten worden aan onderhoud.

Voor gemeenten betekent de privatisering het ontbreken van huurinkomsten en een eventueel incidentele bijdrage voor achterstallig onderhoud.

Cijfers over de privatisering van sportaccommodaties

Het Mulier Instituut heeft in 2013 een uitgebreid rapport vrijgegeven over de privatisering van sportaccommodaties. Hieruit komen een aantal opvallende cijfers naar voren:

 • 40% van de gemeenten streeft ernaar meer te privatiseren, terwijl 4% aangeeft te willen deprivitariseren
 • In stedelijke gemeenten is er minder behoefte aan privatisering van in niet stedelijke gemeenten: 23% vs. 42%
 • 53% van de gemeenten heeft geprivitariseerde voetbalaccommodaties, gevolgd door 28% van de gemeenten met een geprivitariseerde hockeyaccommodatie en vervolgens 24% een korfaccommodatie.
 • Bij rugby- en honk- & softbalaccommodaties dragen gemeenten het meeste geld bij

Afspraken

Bent u als gemeente of vereniging van plan om zelf te privatiseren? Zorg dat er goede afspraken gemaakt worden. Hieronder staan de belangrijkste zaken waarover afspraken gemaakt dienen te worden (Gemeente Ede, z.d.).

 • Bepaal de missie van de vereniging
 • Bepaal de sterkten, zwakten, kansen & bedreigingen van de vereniging
 • Stel de langetermijndoelstellingen van de vereniging vast
 • Stel een plan op per voorafbepaalde taak
 • Zorg voor evaluatiemomenten

Reserveringssysteem van Accommodatiehuur.nl

Wanneer u zelf van plan bent om te privatiseren en bovenstaande stappen voltooid hebt, mag er één laatste aspect zeker niet ontbreken voor een perfecte overgang: een planningssysteem en facturatiesysteem in één tool voor beheerders van sportaccommodaties.

Accommodatiehuur.nl biedt het perfecte systeem om jouw accommodaties georganiseerd en zonder stress te verhuren!

Het reserveringssysteem, speciaal ontwikkeld voor het verhuren van (sport)accommodaties, heeft vele mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn: een overzichtelijke planning, mogelijkheid om met meerdere beheerders in het programma te werken, inloggen ongeacht de locatie of het tijdstip, een automatisch facturatiesysteem en de optie tot online betalen.

Zelf gratis starten? Kijk dan hier!

Reserveringssysteem

Ben je geïnteresseerd in een gepersonaliseerde omgeving van het online reserveringssysteem van Accommodatiehuur.nl. Maak gratis gebruik van alle functies van het systeem of kies uit één van onze uitgebreide pakketten.

Reserveringssysteem demo